Chaco Berthet – Habilitan un centro cultural e iluminación en Samuhú